Hytter

Hyttene våre har 4 til 7 sengeplasser og prisen er lik uavhengig av hvor mange som bor på hytten. Strøm og ved er inkludert i prisen på alle hyttene.

Alle hyttene har innlagt strøm, vann, dusj og vannklosett/biodo.*

* Unntaket er «Valhall» og «Fossheim» som har utedo. «Valhall» har solcellepanel (12v).